home - disclaimer

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website. Hoewel wij bij het samenstellen en onderhouden van deze website en de daarbij gebruikte bronnen die betrouwbaar geacht worden, uiterst zorgvuldig zijn geweest, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Als wij links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat wij de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbevelen. Andere websites die door middel van deze links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn uitsluitend bedoeld ter informatie van de gebruiker. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor uw eigen risico. De informatie op dergelijke websites hebben wij niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Wij behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website – al dan niet in bewerkte vorm – te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag informatie op deze website uiteraard wel afdrukken en/of downloaden voor eigen gebruik.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, inclusief de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden u aan om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Video onafhankelijk advies

Video over onafhankelijk advies Video over onafhankelijk advies

Checklist adviseur

Checklist onafhankelijke adviseur Maak een bewuste keuze voor de adviseur die u mag bedienen. Vul de checklist in en kom erachter welk type adviseur bij u past.

Naar de checklist »