home - levensmomenten privé - overlijden

Overlijden

Jaarlijks overlijden er in Nederland circa 135.000 personen als gevolg van ouderdom, ongeval of ziekte. Overlijden is nou eenmaal een reëel risico dat iedereen loopt.

Onafhankelijk advies

Het overlijden van iemand leidt vaak tot veel verdriet. Daarnaast kan het financiële gevolgen hebben voor de nabestaanden. Dat kan zijn doordat binnen een gezin de kostwinner komt te overlijden. Maar ook doordat binnen een onderneming de persoon komt te overlijden waar de omzet van de onderneming in belangrijke mate van afhangt. De onafhankelijke adviseur maakt voor u inzichtelijk welke inkomsten door het overlijden wegvallen en wat de financiele behoeften zijn van de nabestaanden.

Wat kan een adviseur voor u betekenen?

Bij het advies over de financiële risico’s bij overlijden besteedt uw adviseur onder meer aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • Heeft u eerder overlijdensrisicoverzekeringen afgesloten die op dit moment tegen lagere premies kunnen worden overgesloten?
  • Door de premiebetaling van de overlijdensrisicoverzekering goed te regelen voorkomt u dat nabestaanden over de uitkering erfbelasting moeten betalen.
  • Er zijn allerlei financiële producten waarbij de overlijdensdekking onderdeel uitmaakt van een ander financieel product. Bijvoorbeeld een pensioen inclusief een nabestaandendekking. Bij dit soort gecombineerde producten is het altijd verstandig om na te gaan of voor u de combinatie voordeliger is.
  • Het is belangrijk om bij alle verzekeringen regelmatig te laten controleren of het verzekerde bedrag nog voldoende is. Een te laag verzekerd bedrag geeft niet de zekerheid die u wenst. Een te hoog verzekerd bedrag is niet nodig en kost u extra premie.

Toegevoegde waarde van een adviseur

Een onafhankelijke financieel adviseur kijkt naar uw totale persoonlijke situatie. Wat is uw situatie op dit moment en wat zijn uw verwachtingen en wensen voor de toekomst? Vanuit zijn ervaring en deskundigheid gaat hij u vervolgens informeren welke wensen wel en niet gerealiseerd kunnen worden. Maar ook welke risico’s u loopt. Inzicht in uw eigen financiële situatie is voor u noodzakelijk om op een verantwoorde manier keuzes te kunnen maken. Juist bij het bepalen van die prioriteiten is het belangrijk dat u geadviseerd wordt door een onafhankelijke adviseur.

Levensmomenten privé

icon-samenwonen-trouwen

Samenwonen of trouwen

icon-eigen-huis

Een eigen huis

icon-kinderen

Kinderen

icon-pensioen

Pensioen

icon-ontslag

Ontslag

icon-overlijden

Overlijden

icon-echtscheiding

Echtscheiding

Levensmomenten zakelijk

icon-eigen-onderneming

Een eigen onderneming

icon-arbeidsongeschikt

Arbeids­ongeschikt

icon-pensioen

Pensioen

Video onafhankelijk advies

Video over onafhankelijk advies Video over onafhankelijk advies

Checklist adviseur

Checklist onafhankelijke adviseur Maak een bewuste keuze voor de adviseur die u mag bedienen. Vul de checklist in en kom erachter welk type adviseur bij u past.

Naar de checklist »